POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

El Client tindrà dret a desistir del contracte, sense cap tipus de penalització, en el termini de catorze (14) dies naturals des de la data de recepció del producte.

Per a l'exercici del dret de desistiment el Client haurà de contactar amb JOIERIA GRAU a través del correu electrònic hola@joieriagrau.com, i enviar el producte objecte de devolució, juntament amb tots els seus documents, instruccions i embalatges originals, així com juntament amb el Document de Desistiment que serà enviat al Client via correu electrònic si no pot descarregar-lo, per qualsevol mitjà que acrediti la seva recepció per part de JOIERIA GRAU.

L'adreça per a l'enviament de les devolucions és la següent: Carrer Sant Romà, 22 - 17310 Lloret de Mar (Girona) Espanya.

Un cop el Client hagi exercit el dret de desistiment, JOIERIA GRAU retornarà al Client tots els pagaments rebuts, a excepció de les despeses d'enviament i devolució, en el termini màxim de catorze (14) dies naturals a partir de la data en què el Client informe a JOIERIA GRAU la seva decisió de desistir del present contracte. JOIERIA GRAU procedirà a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel Client per a la transacció inicial, tret que el Client expressi el contrari. El Client assumirà el cost de la devolució del producte adquirit excepte que es tracti de productes substituïts per falta de disponibilitat, en aquest cas, JOIERIA GRAU assumirà els costos de devolució del producte. (ART. 108)

L'usuari no tindrà dret a desistir de les comandes especials o personalitzats. Els productes fets a mida i/o personalitzats no es podran retornar.

No s'acceptaran devolucions de productes que hagin estat manipulats, que tinguin ús o als que s'hagi retirat els precintes de seguretat.