Servicio mantenimiento Rolex

Creats per perdurar MANTENIMENT I REPARACIÓ DE RELLOTGES ROLEX A JOIERIA GRAU

Els rellotges Rolex estan dissenyats i fabricats per perdurar. Des de la concepció d’un rellotge Rolex fins al moment en què surt del taller, cada pas del seu desenvolupament i de la seva fabricació es basa en un sol requisit essencial: la qualitat. És per això que cadascun dels rellotges estampats amb la corona està preparat per funcionar plenament sense límit de temps, transmetre’s d’una generació a la següent i viure diverses vides.

Expertos en mantenimiento de relojes Rolex

DEIXI’S ACONSELLAR PER UN EXPERT

Tenint en compte que poden passar molts anys entre una operació de manteniment i la següent, el seu rellotge mereix la millor de les atencions. Com a Distribuïdor Oficial Rolex, Joieria Grau està autoritzat a fer-se’n càrrec. Posem a la seva disposició tots els nostres coneixements, capacitats i savoir-faire per a assessorar-lo sobre les característiques tècniques dels rellotges Rolex

Joyeria Grau centro de servicio autorizado de Rolex

EL SEU CENTRE DE SERVEI AUTORITZAT

Els nostres centres, sempre a l’avantguarda de la tecnologia, compten amb rellotgers que han rebut formació basada en estrictes criteris d'excel·lència i que són avaluats per Rolex amb regularitat. Des de l’ajustament de la llargada del braçalet fins a una reparació completa, Joieria Grau pot fer-se càrrec de totes les operacions relacionades amb el manteniment d’un rellotge Rolex amb tota confiança.

Joyeria Grau, su centro de servicio autorizado
Procedimiento de mantenimiento de Rolex

PROCEDIMENT DEL SERVEI ROLEX

El procediment del servei Rolex està dissenyat per garantir que totes i cadascuna de les peces que surten d’un taller Rolex compleixin les seves especificacions funcionals i estètiques originals. Cada moviment queda completament ajustat, i cada caixa i braçalet són meticulosament restaurats per recuperar-ne el seu acabat. La precisió i l’hermeticitat se sotmeten a proves molt estrictes per tal de certificar el nivell de qualitat i fiabilitat que s’espera d’un rellotge Rolex.

LA GARANTIA DE SERVEI DE DOS ANYS

Després d’un servei complet, el seu rellotge Rolex queda cobert per una garantia de servei de dos anys. Aquesta garantia exclou qualsevol dany o desperfecte que provingui d’un accident o d’una utilització inapropiada del rellotge. Tota intervenció realitzada per terceres persones no autoritzades per Rolex o qualsevol addició de components o accessoris no fabricats per Rolex anul·la aquesta garantia.

La garantia de mantenimiento de dos años
Contacto Manteniment Rolex

POSI’S EN CONTACTE AMB

Manteniment Rolex